Nowe zasady jednorazowej amortyzacji dla przedsiębiorców

Print Friendly

Dotychczas jednorazowa amortyzacja nabytych środków trwałych była możliwa w przypadku, gdy ich wartość początkowa nie przekraczała kwoty 3,5 tys. zł. Natomiast środki trwałe powyżej tej wartości podlegały amortyzacji, ale rozłożonej na kilka lat. W związku z czym zakup droższych maszyn i urządzeń jeszcze przez długi czas nie miał odzwierciedlenia w kosztach uzyskania przychodów firmy.

Nowe zasady rozliczania jednorazowej amortyzacji wprowadza ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2017 poz. 1448), która wejdzie w życie od 12 sierpnia 2017 roku. Po zmianach przedsiębiorcy będą mogli jednorazowo zaliczyć w koszty wydatki na nowe środki trwałe do kwoty 100 tys. zł rocznie, przy wartości nakładów co najmniej 10 tys. zł. Jednak zastosowanie takiej formy rozliczenia amortyzacji nie będzie możliwe w odniesieniu do zakupu nieruchomości oraz środków transportu.

Nowelizacja jest powszechna i może być wykorzystywana przez wszystkie firmy (zarówno już funkcjonujące jak i rozpoczynające działalność gospodarczą) bez spełniania żadnych dodatkowych formalności. W związku z tym, że nowe przepisy są korzystne dla podatnika będą miały zastosowanie do środków trwałych zakupionych już od 1 stycznia 2017 roku.

Wprowadzenie nowelizacji ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do zwiększenia aktywności inwestycyjnej w nowe maszyny i urządzenia. A to z kolei ma się przełożyć na poprawę konkurencyjności firmy, jej rozwoju oraz zapewnić lepiej płatne stanowiska pracy.

(1) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1448

(2) https://www.mr.gov.pl/media/31768/uzasadnienie_projektu_PIT_CIT.pdf

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888