Składki ZUS od 1 stycznia 2018 roku będziemy płacić jednym przelewem

Print Friendly

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegnie sposób opłacania składek ZUS. Od tego dnia będą one opłacane na jeden rachunek bankowy.

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, płatnik będzie wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

– ubezpieczenia społeczne,

– ubezpieczenie zdrowotne,

– Fundusz Pracy,

– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– Fundusz Emerytur Pomostowych.

Każda wpłata płatnika zostanie zaksięgowana w ZUS i podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i Fundusze. Będzie to się odbywało na podstawie składek wskazanych w ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez płatnika albo utworzonej przez ZUS, jeśli płatnik jest zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo Funduszu.

W związku z tymi zmianami Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 października wysyła listem poleconym informacje o nowych numerach rachunków.

W komunikacie zamieszczonym 29 września br. na stronie internetowej www.mpisp.gov.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało” „(…) Informację o Twoim numerze rachunku składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym. (…)

  • Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
  • Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.”.

Co ważne – opłacenie składek za grudzień 2017 roku po 1 stycznia 2018 będzie odbywało się już na nowych zasadach – czyli jeden przelew na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS będą zamknięte. Jeśli płatnik będzie chciał opłacić składki za grudzień 2017  w terminie do 31 grudnia 2017 roku (tj. przed terminem ich płatności) – to zrobi to jeszcze na dotychczasowych zasadach, tj. wykona przelewy odrębnie na każde ubezpieczenia albo fundusz.

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888