Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki od 1 lipca 2018 roku

Print Friendly

Z dniem 1 stycznia 2018 roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przekazywania organom podatkowym rejestrów VAT zakupu i sprzedaży w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), tzw. JPK_VAT. Od 1 lipca 2018 roku zaczną obowiązywać tę grupę podmiotów gospodarczych pozostałe struktury JPK. Przedsiębiorcy będą musieli udostępnić wymagane struktury w formie elektronicznej na żądanie organów skarbowych.

JPK na żądanie obejmują:
•    faktury VAT – JPK_FA
•    magazyn – JPK_MAG
•    wyciąg bankowy – JPK_WB
•    księgi rachunkowe – JPK_KR
•    ewidencja przychodów – JPK_EWP
•    podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

JPK Faktura
JPK_FA zawiera wyłącznie faktury sprzedaży wraz z fakturami korygującymi. Powinien zawierać takie informacje jak np. stawka VAT, rodzaj faktury, data jej wystawienia, oraz numer. Plik przesyłany na żądanie urzędu skarbowego.

JPK Magazyn
Struktura JPK_MAG dotyczy tylko tych podatników, którzy prowadzą gospodarkę magazynową w formie elektronicznej oraz są zobligowani do prowadzenia magazynu. Plik przesyłany będzie na wezwanie urzędu skarbowego.
Jeśli przedsiębiorca prowadzi w ramach działalności kilka magazynów, wówczas dla każdego z nich należy wygenerować osobny plik JPK_MAG. Na ten moment struktura JPK_MAG posiada najczęściej występujące dokumenty magazynowe, z czasem będą dodawane kolejne dokumenty.

JPK Wyciąg bankowy
JPK_WB zawiera informacje z wyciągów rachunków bankowych przedsiębiorców. Dzięki dostarczaniu tych raportów szybciej będą identyfikowane podejrzane transakcje, a także weryfikowane przychody i koszty z obrotami na rachunku bankowym. Istnienie JPK_WB ma znacznie ograniczyć nadużycia i oszustwa podatkowe.
Obowiązek dostarczenia dokumentu JPK_WB będzie spoczywał na podatniku, natomiast będzie on realizowany we współpracy z bankiem, z którym przedsiębiorca zawarł umowę na prowadzenie rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca powinien mieć możliwość wygenerować pliki JPK_WB na swoim rachunku bankowym. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku, za zgodą podatnika, o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.
Co ważne, jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek bankowy w zagranicznej jednostce, będzie musiał dostarczyć JPK_WB we własnym zakresie.
Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla wyciągu bankowego ma znacznie skrócić czas weryfikacji deklaracji VAT w przypadku wystąpienia zwrotu podatku VAT oraz przyspieszyć identyfikację nieuczciwych kontrahentów. Dodatkową korzyścią tworzenia plików JPK_WB ma być usprawnienie procesu kontroli, która znacznie szybciej będzie wykrywać ewentualne nieprawidłowości na rachunkach bankowych przedsiębiorców.

JPK Księgi rachunkowe
JPK_KR obejmuje informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Jest to pełny wgląd w ewidencję wszystkich transakcji.

JPK Ewidencja przychodów
JPK_EWP – Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek jego sporządzania będą mieli podatnicy, którzy prowadzą ewidencję przychodów w formie elektronicznej. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący ewidencję przychodów wyłącznie w formie papierowej są zwolnieni z obowiązku generowania i dostarczania JPK_EWP. Plik JPK_EWP zawiera informacje dotyczące dokonanej sprzedaży w danym okresie.

JPK PKPIR
JPK_PKPIR obejmuje dane znajdujące się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w formie elektronicznej w związku z czym dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie papierowej, których obecnie obowiązek JPK_PKPIR nie dotyczy. Obowiązek obejmuje również przedsiębiorców prowadzących swoje ewidencje w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel. Struktura JPK_PKPIR zawiera dane pozwalające na weryfikację po stronie urzędu poprawności ustalonego dochodu przez podatnika i podzielona jest na dwie sekcje.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888