Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w 2019 roku – część II – PIT

Print Friendly

Zmiany w przepisach PIT w 2019 roku

  1. Zmiana formy składania deklaracji dotyczących rocznego obliczenia podatku.

Od stycznia 2019 roku nie będzie możliwości składania rocznych deklaracji podatkowych przez przedsiębiorców
w formie papierowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, roczne obliczenia podatku, informacje oraz deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11 mogą być składane urzędowi skarbowemu jedynie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

  1. Skrócenie terminu przekazywania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych

Od 2019 roku skróceniu ulega termin przekazywania PIT-11 za pracowników do urzędów skarbowych. Przedsiębiorcy będą mieć na to czas tylko do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Nie ulega natomiast zmianom termin przekazywania PIT-11 pracownikom – pracodawcy nadal zobowiązani są do przekazania tych informacji do końca lutego.

 

  1. Usługa Twój e-PIT dla podatników

Zmiana terminu przekazywania PIT-11 do urzędów skarbowych związana jest w planowanym wprowadzeniem rozwiązania o rozliczaniu za podatników PIT-37 oraz PIT-38 przez Krajową Administrację Skarbową w ramach usługi „Twój e-PIT”. Rozliczenia za 2018 rok mają być dostępne od 15 lutego 2019 roku.

W kolejnych latach usługa zostanie rozszerzona o rozliczenia PIT-36 i PIT-36L.

 

  1. Zmiany w obliczaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowym – przekroczenie pierwszego progu podatkowego w trakcie miesiąca (obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku)

W sytuacji, gdy w danym miesiącu podatnik przekroczy kwotę stanowiąca górną granice pierwszego przedziału skali, zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się dwuetapowo:

  1. w wysokości 18 % – od części dochodu uzyskanego w miesiącu przekroczenia skali, która nie przekroczyła pierwszego progu;
  2. w wysokości 32 % – od części dochodu stanowiącego nadwyżkę ponad kwotę stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali.

 

  1. Danina solidarnościowa

Osoby fizyczne osiągające w danym roku podatkowym dochód przekraczający 1 000 000,00 zł będą zobowiązane do odprowadzania nowej formy podatku – daniny solidarnościowej, która przekazywana będzie do urzędu skarbowego i  zasili Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Podstawę obliczenia nowej formy podatku będzie nadwyżka sumy dochodów powyżej 1 000 000,00 zł osiągniętych w danym roku kalendarzowym.  Po raz pierwszy podatnicy będą zobowiązani rozliczyć ją w swoich zeznaniach rocznych za 2019 rok (składanych do 30 kwietnia 2020 roku) oraz wpłacić do urzędu skarbowego, w którym dokonują rozliczenia rocznego.

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888