Controlled Foreign Corporation (CFC) – „zagraniczne spółki kontrolowane” – nowe hasło i nowe obowiązki polskich podatników od 1 stycznia 2015 roku

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy1 nakładające obowiązek opodatkowania przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – dalej również „CFC”). Obowiązek obliczenia i wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatników podatku dochodowego ... Czytaj więcej

Nie ma nadgodzin dla Kierowników – umiejętność delegowania ważną kompetencją osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

W wyroku z dnia 5 marca 2014 roku (II PK 135/13) Sąd Najwyższy odmówił przyznania wynagrodzenia za nadgodziny osobie zatrudnionej na stanowisku kierowniczym ponieważ „okoliczność wykonywania przez powódkę pracy poza normatywnym czasem pracy wynikała nie z wadliwej organizacji tego czasu pracy narzuconej przez pracodawcę czy z nakładania na powódkę  obowiązków w ilości niemożliwej do wykonania ... Czytaj więcej

Oskładkowanie wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych są uznawani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby takie powinny zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie: płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA, siebie do ubezpieczeń jako osoby podlegającej ubezpieczeniu – na ... Czytaj więcej

Udokumentowanie i uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności to nie jest to samo w świetle ustawy o CIT

Ciekawa interpretacja indywidualna została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB/423-315/14-2/EK z dnia 1 października 2014 roku) w zakresie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego należności, określenia momentu zaliczenia ww. odpisu do kosztów uzyskania przychodów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2009 roku miała miejsce upadłość spółek zagranicznych, które były dłużnikami Spółki ... Czytaj więcej

Spółka musi obliczać i odprowadzać składki do ZUS z tytułu kontraktów menadżerskich zawartych z członkami zarządu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2014 roku  (I UK 126/14). Spółka zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) Jako fakty wymagające interpretacji ... Czytaj więcej

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888