Niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS – wykroczenie ściągane przez prokuratora

Obowiązek składania sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym wynika z art. 69 ustawy o rachunkowości1 (dalej „uor”). Przepis ten zobowiązuje kierownika jednostki (zarząd) do złożenia stosownych dokumentów we właściwym rejestrze sądowym  (dalej również „KRS”) w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, które to zatwierdzenie powinno się odbyć nie później niż 6 miesięcy od ... Czytaj więcej

Controlled Foreign Corporation (CFC) – „zagraniczne spółki kontrolowane” – nowe hasło i nowe obowiązki polskich podatników od 1 stycznia 2015 roku

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy1 nakładające obowiązek opodatkowania przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – dalej również „CFC”). Obowiązek obliczenia i wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatników podatku dochodowego ... Czytaj więcej

Nie ma nadgodzin dla Kierowników – umiejętność delegowania ważną kompetencją osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

W wyroku z dnia 5 marca 2014 roku (II PK 135/13) Sąd Najwyższy odmówił przyznania wynagrodzenia za nadgodziny osobie zatrudnionej na stanowisku kierowniczym ponieważ „okoliczność wykonywania przez powódkę pracy poza normatywnym czasem pracy wynikała nie z wadliwej organizacji tego czasu pracy narzuconej przez pracodawcę czy z nakładania na powódkę  obowiązków w ilości niemożliwej do wykonania ... Czytaj więcej

Oskładkowanie wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych są uznawani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby takie powinny zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie: płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA, siebie do ubezpieczeń jako osoby podlegającej ubezpieczeniu – na ... Czytaj więcej

Udokumentowanie i uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności to nie jest to samo w świetle ustawy o CIT

Ciekawa interpretacja indywidualna została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB/423-315/14-2/EK z dnia 1 października 2014 roku) w zakresie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego należności, określenia momentu zaliczenia ww. odpisu do kosztów uzyskania przychodów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2009 roku miała miejsce upadłość spółek zagranicznych, które były dłużnikami Spółki ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888