Istotne zmiany do ustawy o CIT i PIT obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku

1.    Zmiany dotyczące korekty przychodów i kosztów podatkowych Od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będzie zasada bieżącego korygowania przychodów i kosztów. A zatem faktura korygująca mająca wpływ na wysokość przychodów lub kosztów uzyskania przychodów będąca skutkiem okoliczności, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym niż uzyskanie przychodu lub poniesienie kosztu, będzie rozliczana w bieżącym okresie rozliczeniowym, ... Czytaj więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 roku

Z dniem 1 stycznia 2016 roku ZUS umożliwi przekazywanie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej (tzw. e-zwolnienia lub e-ZLA). Nowa funkcjonalność będzie dostępna za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), a dostęp do niej będzie możliwy również dla płatników, którzy nie posiadają certyfikatu kwalifikowanego, czyli bezpiecznego podpisu elektronicznego. Przepisy przewidują 2-letni okres przejściowy (od 1 stycznia 2016 ... Czytaj więcej

Obowiązki wobec KRS spółek jawnych i partnerskich prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Ze względu na zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o rachunkowości na jednostki nieprowadzące ksiąg rachunkowych zostały nałożone nowe obowiązki. Od 15 stycznia 2015 r. kierownicy spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich zobowiązani są do składania w Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Powyższy obowiązek dotyczy jednostek, ... Czytaj więcej

Wydatki związane z podróżami służbowymi członków zarządu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – interpretacja organu podatkowego

Podróże służbowe są nieodłącznym elementem działalności wielu przedsiębiorstw. O ile sprawa rozliczania wydatków z delegacji pracowników zatrudnionych w danej firmie jest jasna, problem pojawia się przy delegacjach osób, które formalnie nie są pracownikami danej firmy. Przykładem mogą być tutaj członkowie zarządu, którzy pełną swoją funkcję na podstawie stosunku powołania. Powstaje pytanie: czy delegacje członków zarządu, ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888