Oskładkowanie wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych są uznawani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby takie powinny zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie: płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA, siebie do ubezpieczeń jako osoby podlegającej ubezpieczeniu – na ... Czytaj więcej

Udokumentowanie i uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności to nie jest to samo w świetle ustawy o CIT

Ciekawa interpretacja indywidualna została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB/423-315/14-2/EK z dnia 1 października 2014 roku) w zakresie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego należności, określenia momentu zaliczenia ww. odpisu do kosztów uzyskania przychodów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2009 roku miała miejsce upadłość spółek zagranicznych, które były dłużnikami Spółki ... Czytaj więcej

Spółka musi obliczać i odprowadzać składki do ZUS z tytułu kontraktów menadżerskich zawartych z członkami zarządu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2014 roku  (I UK 126/14). Spółka zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) Jako fakty wymagające interpretacji ... Czytaj więcej

Nowe uprawnienia sądów rejestrowych od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Poniżej w skrócie omawiamy najważniejsze zmiany. Procedura postępowań przymuszających Jeżeli zostanie stwierdzone, że wniosek o wpis do Rejestru (dalej również: KRS) lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, ... Czytaj więcej

Samochody służbowe do celów prywatnych – zmiany od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, zmieniły się zasady rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. Zgodnie z nowymi przepisami wartość świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tego tytułu została określona w wysokości: •    250 PLN miesięcznie ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888