Składki ZUS od 1 stycznia 2018 roku będziemy płacić jednym przelewem

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegnie sposób opłacania składek ZUS. Od tego dnia będą one opłacane na jeden rachunek bankowy. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, płatnik będzie wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: – ubezpieczenia społeczne, – ubezpieczenie zdrowotne, – Fundusz Pracy, – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, – Fundusz Emerytur Pomostowych. Każda wpłata płatnika zostanie ... Czytaj więcej

Kary za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do KRS

Na spółkach handlowych, które prowadzą pełną księgowość ciąży obowiązek przekazania do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami. Spółki muszą wywiązać się z tej powinności w określonych terminach. Brak złożenia sprawozdania do KRS może skutkować negatywnymi konsekwencjami zarówno dla spółki jak i dla osób, które pełnią w spółce funkcję kierownika jednostki. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok musi ... Czytaj więcej

Nowe zasady jednorazowej amortyzacji dla przedsiębiorców

Dotychczas jednorazowa amortyzacja nabytych środków trwałych była możliwa w przypadku, gdy ich wartość początkowa nie przekraczała kwoty 3,5 tys. zł. Natomiast środki trwałe powyżej tej wartości podlegały amortyzacji, ale rozłożonej na kilka lat. W związku z czym zakup droższych maszyn i urządzeń jeszcze przez długi czas nie miał odzwierciedlenia w kosztach uzyskania przychodów firmy. Nowe ... Czytaj więcej

Fiskus wykreśla firmy z rejestru VAT

Rok 2017 to czas niewątpliwie wymagający dla przedsiębiorców oraz szeroko rozumianego grona osób zajmujących się księgowością. Obok takich zagadnień jak zmiana progu wartości transakcji gotówkowych, minimalnej stawki godzinowej, obowiązku w zakresie jednolitego pliku kontrolnego1, pojawiły się nowe uprawnienia dla naczelników urzędów skarbowych, a mianowicie od stycznia bieżącego roku mają oni prawo zarówno do odmowy rejestracji, ... Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w VAT od 1 stycznia 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku weszło w życie szereg istotnych zmian w zakresie podatku VAT. Zmiany te nakładają się na objęcie kolejnej grupy podmiotów obowiązkiem przekazywania ewidencji zakupu i sprzedaży w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).  Najistotniejsze kwestie związane z nowymi przepisami to: 1)    Transakcje zakupu z podmiotami zagranicznymi, w tym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ... Czytaj więcej

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888