Elektroniczne sprawozdania finansowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2018 roku, pozycja 398, opublikowana została zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako: „KRS”), która w art. 10 zmodyfikowała w istotny sposób przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zmiany wprowadzają, jako obowiązkową, elektroniczną wersję sprawozdań finansowych. I tak: Wszystkie sprawozdania finansowe (jednostkowe i ... Czytaj więcej

Zmiany w przepisach PIT w 2018 roku

Podwyższenie limitów zwolnień od podatku dochodowego osób fizycznych  Od stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w wysokości limitów zwolnień od podatku dochodowego osób fizycznych. W większości przypadków, limity te zostały podwyższone, natomiast w przypadku świadczeń z tytułu zapomóg otrzymywanych z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych oraz świadczeń otrzymywanych przez studentów, zniesione całkowicie. Zmiany limitów zwolnień z podatku ... Czytaj więcej

Najważniejsze wskaźniki dla pracodawców w 2018 roku

  Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2018 roku: Umowa o pracę Umowy dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych 2 100,00 zł brutto miesięcznie 13,70 zł brutto za  godzinę   Wynagrodzenie minimalne w przypadku części etatu: Wymiar etatu Dla kwoty 2 100,00 zł 3/4 etatu 1 575,00 zł 1/2 etatu 1 050,00 zł 1/3 etatu 670,00 zł 1/4 ... Czytaj więcej

Obowiązek złożenia powiadomienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o raportowaniu country-by-country

Od 2016 roku największe grupy kapitałowe podlegają obowiązkowi przekazywania informacji o grupie podmiotów tzw. Country-by-Country Reporting (dalej: CBC-R). Na złożenie powiadomienia o raportowaniu CBC-R pozostało niewiele czasu. Zgodnie z ustawą z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa o wymianie informacji) polskie podmioty należące do dużych grup kapitałowych, począwszy od roku ... Czytaj więcej

Składki ZUS od 1 stycznia 2018 roku będziemy płacić jednym przelewem

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegnie sposób opłacania składek ZUS. Od tego dnia będą one opłacane na jeden rachunek bankowy. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, płatnik będzie wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: – ubezpieczenia społeczne, – ubezpieczenie zdrowotne, – Fundusz Pracy, – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, – Fundusz Emerytur Pomostowych. Każda wpłata płatnika zostanie ... Czytaj więcej

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888