Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki od 1 lipca 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018 roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przekazywania organom podatkowym rejestrów VAT zakupu i sprzedaży w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), tzw. JPK_VAT. Od 1 lipca 2018 roku zaczną obowiązywać tę grupę podmiotów gospodarczych pozostałe struktury JPK. Przedsiębiorcy będą musieli udostępnić wymagane struktury w formie elektronicznej na żądanie ... Czytaj więcej

RODO – nowe obowiązki związane z ochroną danych

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi do stosowania unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (zwane: RODO). Akt ten wprowadza istotne zmiany w obszarze ochrony danych osobowych dla wszystkich polskich przedsiębiorstw i instytucji. Jego regulacje obejmują bardzo szeroki obszar rynku – w każdym przypadku, w którym pojawiają się dane osobowe określonej osoby fizycznej (niezależnie czy to ... Czytaj więcej

Elektroniczne sprawozdania finansowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2018 roku, pozycja 398, opublikowana została zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako: „KRS”), która w art. 10 zmodyfikowała w istotny sposób przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zmiany wprowadzają, jako obowiązkową, elektroniczną wersję sprawozdań finansowych. I tak: Wszystkie sprawozdania finansowe (jednostkowe i ... Czytaj więcej

Zmiany w przepisach PIT w 2018 roku

Podwyższenie limitów zwolnień od podatku dochodowego osób fizycznych  Od stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w wysokości limitów zwolnień od podatku dochodowego osób fizycznych. W większości przypadków, limity te zostały podwyższone, natomiast w przypadku świadczeń z tytułu zapomóg otrzymywanych z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych oraz świadczeń otrzymywanych przez studentów, zniesione całkowicie. Zmiany limitów zwolnień z podatku ... Czytaj więcej

Najważniejsze wskaźniki dla pracodawców w 2018 roku

  Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2018 roku: Umowa o pracę Umowy dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych 2 100,00 zł brutto miesięcznie 13,70 zł brutto za  godzinę   Wynagrodzenie minimalne w przypadku części etatu: Wymiar etatu Dla kwoty 2 100,00 zł 3/4 etatu 1 575,00 zł 1/2 etatu 1 050,00 zł 1/3 etatu 670,00 zł 1/4 ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888