Przegląd obejmuje weryfikację jednego lub kilku obszarów w obrębie administracji kadrowo–płacowej w celu wczesnego wykrycia potencjalnych nieprawidłowości oraz określenie zakresu ewentualnego ryzyka.

Audyt kadrowo – płacowy może obejmować między innymi:

  • naliczanie wynagrodzeń wraz ze składnikami dodatkowymi,
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • rozliczenia z urzędem skarbowym.

Metodologia audytu opiera się na weryfikacji i analizie wskazanej próby dokumentów lub na szczegółowym zbadaniu wszystkich dokumentów. Raport końcowy z audytu kadrowo–płacowego zawiera informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach i rodzajach ryzyka. Audyt zawiera również rekomendacje rozwiązań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych zagrożeń.