Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przepisami podatkowymi, polityką (zasadami) rachunkowości oraz innymi wewnętrznymi unormowaniami Klienta.

Klientom zainteresowanym outsourcingiem, a posiadającym własny dział księgowy możemy zaproponować usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z przejęciem pracowników tego działu.

Naszym Klientom udostępniamy dwa narzędzia informatyczne:

  • system elektronicznego obiegu dokumentów e.figures, zapewniający bieżące księgowanie dokumentów,
  • panel menedżera umożliwiający bieżący wgląd do aktualnych danych finansowych wynikających z ksiąg rachunkowych.

Naszych Klientów obsługujemy w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Korzyści Klienta to:

  • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość naliczeń zobowiązań podatkowych Klienta, zabezpieczone polisą o wartości 1 mln złotych,
  • obniżenie kosztów (efekt specjalizacji Kancelarii przejawiającej się w korzystaniu z wiedzy ekspertów oraz nowoczesnego oprogramowania),
  • wykonywanie usług w ustalonych z góry terminach, bez obciążania Zleceniodawcy kosztami urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych oraz zwolnień chorobowych pracowników,
  • jasno określone zasady współpracy oraz obiegu dokumentów,
  • przeniesienie ryzyka błędów księgowych na odrębny podmiot,
  • zwiększenie elastyczności i efektywności organizacji,
  • możliwość migracji danych z dotychczasowych systemów Klienta, co zapewnia ciągłość zapisów księgowych,
  • możliwość integracji  systemów Klienta (systemy fakturowania, magazynowe, CRM, i in.) z systemem finansowo-księgowym Kancelarii.