Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej – CIT, PIT

Print Friendly

Od 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania wydatków na zakup i używanie samochodów osobowych w firmie. Nowe zasady wprowadziła Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 5159), zwana dalej Ustawą Nowelizującą.

Poniżej zestawienie zmian w rozliczaniu kosztów samochodów osobowych:

  1. Samochód będący środkiem trwałym
Kryteriumdo 31 grudnia 2018 rokuod 1 stycznia 2019 roku
odpisy amortyzacyjnekosztem podatkowym były w części ustalonej od wartości samochodu nieprzewyższającej równowartości kwoty:

– 30.000 EUR – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,

– 20.000 EUR – w przypadku pozostałych samochodów osobowych

kosztem podatkowym są w części ustalonej od wartości samochodu nieprzewyższającej kwoty:

– 225.000 PLN – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,

– 150.000 PLN – w przypadku pozostałych samochodów osobowych

koszty ubezpieczeniakosztem podatkowym były:

– składki AC w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostawała równowartość 20.000 EUR w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia,

– składki OC, NNW w pełnej wysokości

kosztem podatkowym są:

– składki AC w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 PLN pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia,

– składki OC, NNW w pełnej wysokości

koszty użytkowaniakosztem podatkowym były wydatki w pełnej poniesionej wysokościkosztem podatkowym w przypadku auta używanego:

do celów mieszanych jest 75% poniesionych wydatków,

wyłącznie na potrzeby firmowe jest 100% wydatków, o ile podatnik prowadzi ewidencje przebiegu pojazdu na potrzeby VAT

 

  1. Samochód używany na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
Kryteriumdo 31 grudnia 2018 rokuod 1 stycznia 2019 roku
opłaty wynikające z umowykosztem podatkowym były opłaty w pełnej poniesionej wysokościopłaty wynikające z umowy są kosztem podatkowym w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota:

– 225.000 PLN – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,

– 150.000 PLN – w przypadku pozostałych samochodów osobowych,

pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy

koszty ubezpieczeniakosztem podatkowym były:

– składki AC w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostawała równowartość 20.000 EUR w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia,

– składki OC, NNW w pełnej wysokości

kosztem podatkowym są:

– składki AC w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 PLN pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia,

– składki OC, NNW w pełnej wysokości

koszty użytkowaniakosztem podatkowym były:

– wydatki w pełnej poniesionej wysokości – w przypadku samochodu używanego na podstawie umowy leasingu,

– wydatki do wysokości wynikającej z „kilometrówki” – w przypadku samochodu używanego na podstawie umowy najmu/dzierżawy

kosztem podatkowym w przypadku auta używanego:

do celów mieszanych jest 75% poniesionych wydatków,

wyłącznie na potrzeby firmowe jest 100% wydatków, o ile podatnik prowadzi ewidencje przebiegu pojazdu na potrzeby VAT

 

  1. Prywatny samochód podatnika PIT używany na potrzeby firmowe
Kryteriumdo 31 grudnia 2018 rokuod 1 stycznia 2019 roku
koszty użytkowaniakosztem podatkowym były wydaki do wysokości wynikającej z „kilometrówki”kosztem podatkowym jest 20%:

– wydatków poniesionych z tytułu używania takiego samochodu,

– składek na jego ubezpieczenie (nie prowadzi się już „kilometrówki”)

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888