Biała lista podatników VAT

Print Friendly

Od 1 września 2019 roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił tzw. białą listę podatników VAT. Lista dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów:

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Biała lista podatników VAT to wykaz zawierający szereg danych o podatnikach VAT, m.in. status podmiotu jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, a także informacje o ich firmowych rachunkach bankowych.
Fiskus zachęca w ten sposób przedsiębiorców do zachowania należytej staranności w obrocie gospodarczym, przez szczegółową weryfikację firm, z którymi współpracują.

Wprowadzenie wykazu pociąga za sobą konsekwencje w rozliczeniu podatku dochodowego.

W przypadku przelewów bankowych realizowanych od 1 stycznia 2020 roku, których wartość brutto przekracza 15 000 zł i wpłata nastąpi na rachunek inny niż zgłoszony na wykazie, wydatek ten nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Fikus udostępni informacje o rachunkach rozliczeniowych podatników VAT instytucjom finansowym (np. bankom), aby mogły one stworzyć narzędzia, które pozwolą przedsiębiorcom automatycznie (już na etapie przelewu) zweryfikować, czy płacą na zarejestrowane konto.

Jednakże będzie to prawo banków, a nie ich obowiązek – i to od instytucji finansowej zależy, czy z niego skorzysta.

Ponadto, w związku z wchodzącymi w życie zmianami, wskazane jest dokonanie przez wszystkich podatników weryfikacji dotychczas zgłoszonych do Urzędu Skarbowego rachunków bankowych.

Aktualizacji danych można dokonać:

–   w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego  – przez złożenie do Urzędu Skarbowego druku NIP – 8,

–    w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych  – przez portal Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888