Najnowsze zmiany w przepisach płacowych

Print Friendly

I. ZMIANY W PODATKU PIT

Od dnia 1 października 2019 roku zastosowanie będą miały nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. Obniżona zostanie stawka podatku w skali podatkowej z 18% na 17%. Zmianie nie ulega natomiast stawka obowiązująca dla dochodów powyżej 85.528 zł, która pozostaje na poziomie 32%.Obniżona stawka podatkowa dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (tj. przy zastosowaniu skali podatkowej), m. in. pracowników, osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne, jak również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

    Należy jednak zwrócić uwagę, że 17% skala podatkowa będzie miała realnie zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2020 roku, natomiast dla całego 2019 roku stawka podatkowa została uśredniona i wynosić będzie 17,75%, co oznacza, że całość dochodu uzyskanego w 2019 rok zostanie opodatkowana właśnie wg tej stawki.

    Od 1 października płatnicy podatku (np. pracodawcy, zleceniodawcy) będą pobierali zaliczki na podatek wg stawki 17% (zamiast dotychczasowej 18%). Na wniosek podatnika możliwe będzie jednak zastosowanie stawki 17,75%. Takie rozwiązanie mogą rozważyć osoby, które większą część przychodu rocznego uzyskają w ostatnim kwartale 2019 roku, ale nadal ich wynagrodzenie mieścić się będzie w pierwszym przedziale skali podatkowej. Pozwoli to uniknąć dużej dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym.

  1. Zwiększeniu ulegną kwoty zryczałtowanych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz ich roczne limity:
Pracownikod 01.01.2019
do 30.09.2019
od 01.10.2019
do 31.12.2019
limit
na rok 2019
limit roczny
od 01.01.2020 roku
Osoba zatrudniona
u jednego pracodawcy, mieszkająca w miejscowości,
w której znajduje się
zakład pracy
111,25 zł250,00 zł1.751,25 zł3.000 zł
Osoba zatrudniona
u jednego pracodawcy, mieszkająca poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy
139,06 zł300,00 zł2.151,54 zł3.600 zł
  1. Zmieniona zostanie roczna ulga podatkowa:

W 2020 roku degresywna kwota wolna od podatku, wynosząca od 8 000 zł do 0 zł, pozostanie bez zmian w stosunku do 2019 roku. Obniżona zostanie natomiast kwota zmniejszająca podatek z 1440 zł do 1360 zł.

Dla dochodów uzyskanych od 1 października 2019 roku płatnicy (obliczający i wpłacający podatek za inne osoby) będą pomniejszać wynagrodzenie o kwotę zmniejszającą o 43,76 zł za każdy miesiąc (wcześniej 46,33 zł miesięcznie).

II. MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku.

W stosunku do roku bieżącego zmiany wyglądają następująco:

Minimalna wysokość:2019 rok2020 rok
miesięcznego wynagrodzenia za pracę2.250,00 zł2.600,00 zł
stawki godzinowej (umowy dla zleceniobiorców
i osób samozatrudnionych)
14,70 zł17,00 zł

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888