Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 1 listopada 2019 roku

Print Friendly

Od 1 listopada 2019 roku szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy
(w obecnej formie), zostaną zastąpione mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów
i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT (po nowelizacji – załącznik nr 15 ustawy o VAT).

Skutki dla sprzedawcy

Sprzedawca będzie zobowiązany oznaczać każdą fakturę za towar lub usługę z załącznika nr 15 ustawy o VAT, opiewającą na kwotę równą 15 tys. zł brutto lub wyższą, słowami „mechanizm podzielonej płatności”. Za brak takiego oznaczenia będzie groziła sankcja w wysokości 30% podatku VAT od towarów lub usług objętych mechanizmem podzielonej płatności.

Jeżeli wartość brutto na fakturze będzie przekraczała 15 tys. zł, ale towar lub usługa z załącznika nr 15 będzie tylko jedną z pozycji, wówczas sprzedawca również będzie musiał oznaczyć fakturę słowami „mechanizm podzielonej płatności”, a nabywca będzie miał obowiązek dokonania zapłaty w systemie split payment, ale jedynie za towar lub usługę z załącznika nr 15. Nie ma przy tym znaczenia, że wartość wykazanych na fakturze towarów lub usług objętych mechanizmem podzielonej płatności będzie niższa niż 15 tys. zł brutto.

Dodatkowo, na fakturze konieczne będzie podanie numeru konta bankowego, które ma przypisane konto rozliczeniowe VAT.

Skutki dla nabywcy

Nabywca będzie zobowiązany zapłacić każdą fakturę oznaczoną słowami „mechanizm podzielonej płatności” w ten właśnie sposób. Za brak zapłaty w systemie split payment nabywcy będzie grozić sankcja w wysokości 30% podatku VAT od towarów lub usług objętych mechanizmem podzielonej płatności.

Nabywca, który uchyli się od obowiązku zapłaty metodą podzielonej płatności, po 1 stycznia 2020 roku nie będzie mógł również zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Środki na koncie VAT

Zgromadzone środki pieniężne na rachunku bankowym VAT będą mogły być wykorzystane do zapłaty zobowiązań publiczno–prawnych, w tym między innymi: podatku VAT, podatku dochodowego, akcyzy, cła, składek ZUS, odsetek za zwłokę, sankcji VAT, a także podatku VAT z faktur zakupu na rachunki VAT kontrahentów.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888