STIR nowym narzędziem w rękach Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Print Friendly

Sektor finansowy często jest wykorzystywany do wyłudzeń podatkowych w tzw. transakcjach karuzelowych. Ustawodawca, chcąc walczyć z tym procederem, wprowadził (ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw) nowe narzędzie kontrolująco-analityczne – System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). Mechanizm STIR
w założeniu ma wzmacniać bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym i eliminować z niego „podstawionych przedsiębiorców”.

STIR umożliwia przetwarzanie danych dostarczanych przez banki i SKOK-i według algorytmów, które są prawnie chronione tajemnicą. Na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą, Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie otrzymywać informacje o rachunkach rozliczeniowych otwieranych i prowadzonych przez tzw. podmioty kwalifikowane – wraz z dziennymi zestawieniami transakcji dotyczących tych rachunków.

Do podmiotów kwalifikowanych zaliczone zostały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby niebędące przedsiębiorcami, ale wykonujące działalność zarobkową oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną. STIR nie obejmuje zatem swoim zakresem tylko prywatnych rachunków bankowych osób fizycznych.

Wynikiem przetwarzania danych jest informacja o wskaźniku ryzyka wykorzystania sektora bankowego do dokonywania wyłudzeń skarbowych przez podmiot kwalifikowany. Analiza STIR pozwala na szybką reakcję Szefa KAS i organów mu podległych poprzez blokowanie podejrzanego rachunku rozliczeniowego. Blokada rachunku jest możliwa na okres nieprzekraczający 72 godzin – z opcją przedłużenia do 3 miesięcy (po spełnieniu ściśle określonych warunków).

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888