BDO, czyli kolejny obowiązek przedsiębiorcy

Print Friendly

Do 31 grudnia 2019 roku przedsiębiorcy mają obowiązek zarejestrowania się w „Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami”, o jakiej mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 701 ze zm.).

Obowiązek rejestracji dotyczy przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), których działalność wiąże się z „wytwarzaniem” odpadów niebędących odpadami komunalnymi (np.: kartony, opakowania plastikowe, foliowe).

Są jednak wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji. Przykładowo obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się podmiot, któremu ją zlecono.

Od 1 stycznia 2020 roku w elektronicznym systemie BDO będzie prowadzona indywidualna ewidencja odpadów oraz wystawianych kart ich przekazania, wskazująca firmę, która odebrała odpady. Numer z BDO trzeba umieszczać na fakturach i paragonach.

Przedsiębiorca, który spóźni się z rejestracją może być ukarany grzywną (do 1 mln złotych) lub aresztem.

Więcej szczegółów o BDO, w tym także pomocną ankietę wspomagającą przedsiębiorcę w zakresie określenia zobowiązań podmiotu do uzyskania wpisu w Rejestrze BDO, znajdą Państwo na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888