Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w 2020 roku – część III – ZUS

Print Friendly

Zmiany w przepisach ZUS w 2020 roku

  1. Składki ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Od stycznia 2020 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą większe składki ZUS.

Minimalne podstawy wymiaru składek ZUS w 2020 roku wynosić będą:

  • ZUS pełny (podstawa składek na ubezpieczenia społeczne nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2020 rok) – 3 136,20 zł;
  • ZUS preferencyjny (podstawa składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku) – 780,00 zł;
  • podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4 026,01 zł.

Minimalne składki dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2020 roku:

Składka emerytalna 19,52%Składka rentowa
8%
Składka chorobowa dobrowolna 2,45%Składka wypadkowa [przyjęta wysokość stopy procentowej 1,67%]Składka zdrowotnaFundusz Pracy
Składki
ZUS pełny
612,19 zł250,90 zł76,84 zł52,37 zł362,34 zł76,84 zł
Składki ZUS preferencyjny152,26 zł62,40 zł19,11 zł13,03 zł362,34 zł0,00 zł
  1. Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie została zniesiona. Na dzień publikacji artykułu projekt nowelizacji ustawy został wycofany z prac Sejmu.

Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2020 roku wynosi 156 810,00 zł.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888