Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców

Print Friendly

pobierz plik w formacie pdf

W najbliższych dniach zostanie uruchomiony program pomocowy dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa. Realizacja programu została zapowiedziana wraz z założeniami Tarczy Antykryzysowej, a sam program zwany jest Tarczą Finansową PFR dla Firm i Pracowników. Program skierowany jest do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a jego wartość to około 100 mld PLN.

Program realizowany będzie za pomocą subwencji zwrotnych z Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczonych na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, na przedterminową spłatę kredytów lub rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

Warunkiem uzyskania wsparcia (dotyczy wszystkich podmiotów) jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 roku, a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 roku lub na dzień udzielenia finansowania. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Tarcza Finansowa dla mikrofirm

Finansowanie dla mikrofirm (bez samozatrudnionych) w postaci subwencji finansowej skierowane jest do przedsiębiorstw, które spełniają następujące warunki:

 • zatrudniają od 1 do 9 pracowników,
 • ich roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,
 • odnotują spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki spowodowanymi COVID-19,
 • z finansowania będą mogły też skorzystać firmy objęte zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld PLN, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld PLN. Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. PLN, a 75% jej wartości może być bezzwrotne na następujących zasadach:

 • 25% wartości pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od udzielenia subwencji,
 • 50% subwencji w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy (w przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy).

Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm

Finansowanie dla firm z sektora MŚP skierowane jest do firm, które spełniają następujące warunki:

 • zatrudniają od 10 do 249 pracowników,
 • ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR,
 • odnotują spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki spowodowanymi COVID-19.

Wartość programu dla małych i średnich przedsiębiorstw to 50 mld PLN. Maksymalna kwota subwencji to 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł, a 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne na następujących warunkach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności w ciągu 12 miesięcy od udzielenia subwencji,
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy (zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia).

Zwrot reszty subwencji odbywał będzie się tak jak w przypadku mikrofirm po 12 miesiącach w ratach przez 24 miesiące.

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Dla przedsiębiorstw zatrudniających od 250 pracowników Polski Fundusz Rozwoju proponuje 3 formy finansowania:

 • finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld PLN,
 • finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln PLN na podmiot,
 • finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld PLN, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld PLN.

Uruchomienie Tarczy Finansowej

Uruchomienie finansowania realizowane będzie w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o subwencje po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej. Proces wnioskowania ma być maksymalnie prosty i składać się z kilku rubryk. Wysokość należnej subwencji zostanie wyliczona automatycznie po wpisaniu danych. Zatwierdzony za pomocą podpisu elektronicznego i kodu SMS wniosek bank prześle  do Krajowej Izby Rozliczeniowej, która będzie gromadzić wszystkie dane z banków i przeprowadzać weryfikację wniosków pod kątem nieprawidłowości formalnych.

Następnym etapem będzie weryfikacja merytoryczna wniosków, której dokona Polski Fundusz Rozwoju. Fundusz sprawdzi oświadczenia wnioskującego w zakresie nieistnienia zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym oraz porówna liczbę pracowników z wniosku z deklaracjami ubezpieczeniowymi i zasięgnie informacji w CEIDG.

Po zweryfikowaniu danych z deklaracji przedsiębiorcy Polski Fundusz Rozwoju przekaże do banku informacje zwrotną:

 • akceptacja wniosku – wraz z decyzją do przedsiębiorcy trafiają pieniądze (100% subwencji),
 • częściowa akceptacja – w przypadku kiedy weryfikacja wykaże nieścisłości w oświadczeniach, Polski Fundusz Rozwoju wypłaci kwotę odpowiadającą danym zawartym w publicznych bazach,
 • odmowa akceptacji.

Jeśli firma nie ma konta w banku dystrybuującym wsparcie, może założyć konto i złożyć wniosek. Nie musi przenosić historii kredytowej czy przedkładać dokumentów. Dostęp do finansowania z tarczy finansowej jest bezpłatny.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888