Zmiany w podatkach – lipiec 2020

Print Friendly

Podatek od nieruchomości komercyjnych

Wszystkie nieruchomości komercyjne będą tymczasowo zwolnione z tzw. podatku minimalnego, co wynika z art. 32
pkt. 4 tarczy antykryzysowej 4.0. Zwolnienie weszło w życie 24 czerwca 2020 roku i dotyczy okresu od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Zatem podmioty posiadające nieruchomości komercyjne będą mogły występować o zwrot nadwyżki zapłaconego podatku minimalnego nad zaliczkami na podatek dochodowy CIT za okres od marca do maja 2020 roku.

Nowa matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 roku zmienił się sposób określania stawek VAT. Zamiast Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest stosowana:

  • w zakresie towarów – unijna Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • w zakresie usług – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

Nomenklatura CN jest systemem nadzorowanym przez Komisję Europejską, stosowanym zarówno w obrocie międzynarodowym, jak i w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Komisja Europejska co roku publikuje nową wersję Nomenklatury. Oznaczenie stosowane w ramach Nomenklatury pozwala na szybką i jednoznaczną klasyfikację towarów. Nomenklatura scalona dzieli się na sekcje, działy, pozycje i podpozycje i jest dostępna za pośrednictwem Przeglądarki taryfowej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wprowadzona zmiana w matrycy stawek VAT upraszcza stosowanie przepisów dotyczących stawek dzięki objęciu jedną stawką podatku całych grup towarowych (działów CN). Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest zmniejszenie liczby pozycji w zaktualizowanych załącznikach: nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT dotyczących obniżonych stawek VAT w wysokości 8% i 5%.

WIS – wiążąca informacja podatkowa

Wraz z przesunięciem wejścia w życie nowej matrycy, przesunięte zostały także zasady związane z wydawaniem i stosowaniem wiążącej informacji podatkowej (WIS): decyzje wydane po 1 listopada 2019 roku obowiązują od 1 lipca 2020 roku. Celem WIS jest zagwarantowanie funkcji ochronnej podatnikom w zakresie uzyskania wiążącej prawnie decyzji identyfikującej stawkę VAT na dany towar lub usługę. Szerzej pisaliśmy o WIS w naszym poprzednim artykule dostępnym tutaj.

Biała lista podatników VAT – ułatwienia

W związku z nowelizacją art. 22p ust. 4 ustawy o podatku od osób fizycznych oraz art. 15d ust. 4 ustawy o podatku od osób prawnych od 1 lipca 2020 roku podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wydatki zapłacone na inne rachunki niż wskazane na białej liście podatników VAT, jeżeli płatność:

  • zostanie dokonana z użyciem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment,
  • zostanie dokonana na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków i SKOK-ów,
  • będzie dotyczyła faktur dokumentujących WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę.

Dzięki przepisom przejściowym nowelizacja znajdzie zastosowanie już do wydatków regulowanych od dnia 1 stycznia 2020 roku. To oznacza, że podatnicy, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku uregulowali płatności z zastosowaniem np. mechanizmu podzielonej płatności, ale nie zaliczali tego wydatku do kosztów podatkowych, bo zapłata nastąpiła na rachunek spoza białej listy, mogą teraz dokonać korekty swoich rozliczeń.

ZAW-NR

Został wydłużony termin składania zawiadomienia ZAW-NR z 3 do 7 dni, dotyczący zgłoszenia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy podatników VAT. Równocześnie zmianie uległo miejsce złożenia zawiadomienia: zawiadomienie składane będzie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika dokonującego zapłaty za otrzymaną fakturę. Jednoznacznie wskazano, że zawiadomienie o zapłacie należności na dany rachunek niezawarty w wykazie podmiotów będzie się składać jednorazowo.

E-paragony fiskalne

Dość sporym ułatwieniem, jakie wprowadzają zmiany w przepisach podatkowych w VAT (art. 111 ust. 3a), jest możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony sposób.  W związku z dopuszczeniem możliwości wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, z kas rejestrujących, pojawiła się konieczność odpowiedniego dostosowania przepisów rozporządzenia w tym zakresie, tj. rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, które czeka na podpisanie przez ministra.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888