Tarcza Antykryzysowa 5.0 (branżowa) – wsparcie udzielane przez ZUS

Print Friendly

Od 15 października 2020 roku obowiązują przepisy ustawy nazywanej Tarczą 5.0. Przewiduje ona specjalne formy wsparcia dla branż turystycznej, estradowej i wystawienniczej, które zostały najsilniej dotknięte skutkami pandemii.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące od lipca do września 2020 roku

  • możliwość wnioskowania o umorzenie składek ubezpieczeniowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku została przewidziana dla podmiotów, które łącznie spełniają następujące warunki:

– na dzień złożenia wniosku roku prowadziły działalność przeważającą w zakresie PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z,

– były zgłoszone jako płatnicy składek w ZUS przed 30 czerwca 2020 roku,

– odnotowały spadek przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych z przeważającej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 roku,

– na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień złożenia wniosku nie znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

  • wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy przekazać w formie elektronicznej przez portal ZUS PUE w terminie do 30 listopada 2020 roku;
  • składki, które podlegają zwolnieniu, a zostały wcześniej opłacone, podlegają zwrotowi na zasadach ogólnych.

Świadczenia postojowe z ZUS

  • wprowadzenie możliwości uzyskania świadczenia postojowego przez agentów i przewodników turystycznych (PKD 79.11.A i 79.90.A);
  • wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego dla osób prowadzących przeważającą działalność w zakresie PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, które spełniają łącznie poniższe warunki:

– uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku;

– wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888