Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok i rozliczenie podatku CIT

Print Friendly

Ministerstwo Finansów w dniu 22 marca 2020 roku poinformowało, iż podjęta została decyzja o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2020 dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Decyzja ta jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych wynikające z trudnej i dynamicznej sytuacji związanej z COVID-19.

Ministerstwo poinformowało również, że rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.

Wcześniej, tj. 10 marca bieżącego roku, Ministerstwo Finansów informowało również o trwających pracach nad projektem rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie wydane zostanie równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zawiera regulację, na podstawie której przedłuża się czas na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 roku.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888