Danina solidarnościowa

Print Friendly

Danina solidarnościowa to niezależne obciążenie publicznoprawne, zasilające Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, dotyczące wszystkich osób fizycznych, których roczne dochody przekraczają 1 milion złotych.

Kwotę daniny za rok 2020 stanowi 4% nadwyżki sumy dochodów rocznych powyżej 1 miliona złotych. Stosowną deklarację podatkową należy przekazać do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową wliczane są:

  • dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in.: dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich itp.,
  • dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport,
  • dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19%,
  • dochody zagranicznej spółki kontrolowanej.

Przy ustaleniach dotyczących daniny solidarnościowej nie uwzględnia się natomiast dochodów podatników, na przykład z tytułu:

  • przychodów z najmu lub dzierżawy, jeśli są one opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • dochodów ze sprzedaży nieruchomości (poza działalnością gospodarcza),
  • dochodów pasywnych typu odsetki od pożyczek czy od obligacji lub z tytułu dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (w tym także z umorzenia automatycznego czy przymusowego udziałów).

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888