Jednolity plik kontrolny – już od 1 lipca 2016 roku

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 rok, poz. 1649), przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 roku jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Podatnicy będą zobowiązani do przekazywania danych na żądanie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w ujednoliconej formie elektronicznej. Przekazywanie administracji podatkowej danych ... Czytaj więcej

Jeżeli podatnik skompensował należności – nie otrzyma zwrotu VAT w terminie 25 dni – wyrok NSA z 30 listopada 2015 roku

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1292/14), z którego wynika, że zwrot podatku VAT w skróconym terminie 25 dni nie przysługuje podatnikowi dokonującemu zapłaty za faktury przez potrącenie wzajemnych należności. Pytanie dotyczyło tego, czy w przypadku, gdy zapłata za faktury zakupowe następuje w drodze potrącenia, podatnikowi przysługuje – na podstawie art. 87 ... Czytaj więcej

Odsetki w 2016 roku – zmiany

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady naliczania odsetek za opóźnienia w płatnościach. Tak jak wcześniej kwestie te uregulowane są w dwóch aktach prawnych: – przepisach ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 roku poz. 403)  (dalej „ustawa o terminach zapłaty”), – ustawy z ... Czytaj więcej

Sprzedaż dokonana przez podmiot uznany za nieistniejący a odliczenie VAT – wyrok TSUE

Spółka PPUH (dalej „PPUH”) przeprowadziła szereg transakcji nabycia oleju napędowego, który wykorzystała w ramach swojej działalności gospodarczej. Dokonała odliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu nabycia paliwa. W wyniku kontroli, organ podatkowy odmówił PPUH prawa do odliczenia tego podatku VAT na tej podstawie, że faktury dotyczące nabycia paliwa zostały wystawione przez podmiot nieistniejący (dalej „spółka F”). ... Czytaj więcej

Istotne zmiany do ustawy o CIT i PIT obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku

1.    Zmiany dotyczące korekty przychodów i kosztów podatkowych Od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będzie zasada bieżącego korygowania przychodów i kosztów. A zatem faktura korygująca mająca wpływ na wysokość przychodów lub kosztów uzyskania przychodów będąca skutkiem okoliczności, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym niż uzyskanie przychodu lub poniesienie kosztu, będzie rozliczana w bieżącym okresie rozliczeniowym, ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888