Spółka musi obliczać i odprowadzać składki do ZUS z tytułu kontraktów menadżerskich zawartych z członkami zarządu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2014 roku  (I UK 126/14). Spółka zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) Jako fakty wymagające interpretacji ... Czytaj więcej

Nowe uprawnienia sądów rejestrowych od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Poniżej w skrócie omawiamy najważniejsze zmiany. Procedura postępowań przymuszających Jeżeli zostanie stwierdzone, że wniosek o wpis do Rejestru (dalej również: KRS) lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, ... Czytaj więcej

Samochody służbowe do celów prywatnych – zmiany od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, zmieniły się zasady rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. Zgodnie z nowymi przepisami wartość świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tego tytułu została określona w wysokości: •    250 PLN miesięcznie ... Czytaj więcej

Oskładkowanie członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 roku

23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami od umów zlecenia oraz od wynagrodzeń członków rad nadzorczych będą pobierane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przepisy dotyczące oskładkowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, natomiast przepisy dotyczące objęcia ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888