Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił tzw. białą listę podatników VAT. Lista dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT Biała lista podatników VAT to wykaz zawierający szereg danych o podatnikach VAT, m.in. status podmiotu jako „podatnik VAT czynny” ... Czytaj więcej

Krótszy okres archiwizacji sprawozdań finansowych od 2019 roku

Ustawa o rachunkowości dokładnie precyzuje obowiązki spoczywające na podmiotach gospodarczych w zakresie należytej ochrony danych, archiwizacji oraz przechowywania dokumentów, w tym również zatwierdzonych sprawozdań finansowych. W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą zniesiono obowiązek trwałego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Nowe przepisy wymagają ... Czytaj więcej

Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w II i III kwartale 2019 roku

I. Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany od 4 maja 2019 roku: Zmiana katalogu danych osobowych wymaganych od kandydatów do pracy i pracowników Ograniczony został katalog danych, których pracodawca może żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz od pracowników. Dane możliwe do pozyskania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie: – imię (imiona) i nazwisko, – ... Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej – CIT, PIT

Od 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania wydatków na zakup i używanie samochodów osobowych w firmie. Nowe zasady wprowadziła Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 5159), zwana dalej Ustawą Nowelizującą. Poniżej zestawienie ... Czytaj więcej

Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w 2019 roku – część III – ZUS

Zmiany w przepisach ZUS w 2019 roku Składki ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Od stycznia 2019 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą większe składki ZUS. Minimalne podstawy wymiaru składek ZUS w 2019 roku wynosić będą: ZUS pełny (podstawa składek na ubezpieczenia społeczne nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2019 rok) ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888