Sandra Łosiak

ewidencja podatkowa cfc

Magister ekonomii – Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Jest odpowiedzialna za sprawozdawczość Klientów zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz sprawozdawczość Grup Kapitałowych. Do portfela Klientów Sandry należą spółki i fundusze inwestycyjne oraz spółki giełdowe specjalizujące się w działalności windykacyjnej.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 28813/2008 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

Z FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. związana od 2008 roku.

s.losiak@figures.com.pl

M: +48 607 660 470
T: (61) 643 51 86

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888