No Records

KSIĘGOWOŚĆ FIRM LEASINGOWYCH

Oferujemy prowadzenie księgowości firm leasingowych (leasingodawców). Obsługujemy między innymi Klientów z Warszawy, Krakowa i Poznania. Prowadzimy księgowość firm leasingowych zgodnie z:

 • przepisami ustawy o rachunkowości,
 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • przepisami podatkowymi,
 • polityką (zasadami) rachunkowości oraz innymi wewnętrznymi unormowaniami Klienta.

Księgowość firm leasingowych wymaga automatyzacji obiegu dokumentacji. Naszym Klientom udostępniamy szereg narzędzi informatycznych, usprawniających przepływ informacji oraz zapewniających bieżący dostęp do danych finansowych m.in.:

 • integracja systemu obsługi umów leasingodawcy (LEO) z systemem finansowo – księgowym Scala umożliwia eksport danych i automatyczne księgowanie operacji zakupu i sprzedaży; Klient ma bieżący dostęp do aktualnego stanu rozrachunków z leasingobiorcami,
 • system elektronicznego obiegu dokumentów e.figures – księgowość bez kartki papieru,
 • panel menedżera umożliwiający bieżący wgląd do aktualnych danych finansowych wynikających z ksiąg rachunkowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat, stan należności czy zobowiązań, wykonanie budżetu,
 • możliwość budowania i udostępniania raportów on-line zgodnie z potrzebami Klienta.

W ramach usługi prowadzenia księgowości firm leasingowych zapewniamy m.in:

 • ewidencję zdarzeń w układzie dostosowanym do potrzeb leasingodawcy (np. według numerów umów, numerów rejestracyjnych pojazdów),
 • rozliczanie umów leasingowych w PLN oraz w innych walutach (w tym weryfikacji poprawności wprowadzonych kursów historycznych przypisanych do poszczególnych umów),
 • wystawianie not odsetkowych i wezwań do zapłaty (automatyczne generowanie wraz z listą nadawczą do wysyłki),
 • wsparcie w zakresie rozliczania umów leasingowych w momencie ich zakończenia (wykupy, windykacje, cesje),
 • identyfikacja ryzyk podatkowych i kalkulacja podatków.

Klienci obsługiwani są w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888