Proponujemy Państwu usługę prowadzenia ewidencji księgowej realizowanych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących.

Na zlecenie Klienta podejmujemy się także doradztwa w w/w zakresie.

Korzyści wynikające ze zlecenia nam rozliczenia projektów unijnych:

  • prowadzenie ewidencji zgodnie z zasadą kasową, umożliwiającą pełną identyfikację,
  • poszczególnych wydatków i kosztów,
  • dostęp on-line do raportów z rozliczenia budżetu projektu.

Usługę rozliczania projektów unijnych oferujemy tym Klientom, dla których prowadzimy również usługi księgowe

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego.