OBSŁUGA FIRM W UPADŁOŚCI POZNAŃ

Paweł Multaniak

Oferujemy kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową postępowań upadłościowych oraz doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych
i układowych.
W ramach usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych upadłych przedsiębiorstw przygotowujemy:

  • spis inwentarza, preliminarz wydatków, plan likwidacji,
  • listę wierzytelności wraz z weryfikacją, plan podziału masy upadłościowej,
  • sprawozdania rachunkowe syndyka – zgodnie z wymogami ustawy Prawo Upadłościowe oraz nadzorcy i zarządcy – zgodnie z wymogami ustawy Prawo Restrukturyzacyjne,
  • sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • wnioski do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłaty świadczeń pracowniczych,
  • Rp7 dla pracowników upadłych podmiotów.

Udostępniamy  online do raporty finansowe w tym bilans, rachunek zysków i strat, należności i zobowiązania.

Oferujemy również obsługę kancelaryjną syndyka, a w tym:

  • udostępnienie adresu korespondencyjnego syndyka i obsługę korespondencji,
  • przygotowywanie pism do wierzycieli, sądów, urzędów skarbowych, i innych instytucji.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 660 516