ZARZĄD

Małgorzata Gładkowska
Prezes zarządu

Paweł Multaniak
Wiceprezes zarządu

PEŁNOMOCNICY

Sylwia Bąk
Prokurent

Marzena Siemińska
Prokurent

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 660 516