Zmiany w przepisach dotyczących fakturowania od 1 września 2023 roku

Print Friendly

Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących fakturowania od 1 września 2023 roku dotyczy dat i terminów wystawiania faktur oraz wprowadza kluczowe ułatwienia dla podatników, które wpłyną na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i procesów rozliczeniowych.

Zasady wystawiania faktur zaliczkowych

Od 1 września 2023 roku podatnicy VAT w Polsce zyskują większą swobodę w wystawianiu faktur zaliczkowych. Nowe przepisy zezwalają na rezygnację z obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, jeśli całość lub część zapłaty otrzymana jest w tym samym miesiącu, w którym miała miejsce czynność, na którą ta zapłata się składa. To umożliwia większą elastyczność w procedurach księgowych i związanych z fakturowaniem.

Warto jednak pamiętać, że wyjątki od tej reguły obejmują przypadki, w których faktury zaliczkowe są wystawiane w określonych terminach, wymienionych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT. To oznacza, że w tych konkretnych przypadkach obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wciąż pozostaje ważny, niezależnie od daty wpłaty. Do tych przypadków kwalifikuje się wpłaty za poniższe czynności:

– usługi budowlane świadczone na rzecz podatnika,

– dostawy książek drukowanych na rzecz podatnika,

– usługi drukowania na rzecz podatnika,

– dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

– usługi telekomunikacyjne, wymienione w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,

– najem, dzierżawę, leasing lub usługi o podobnym charakterze,

– ochronę osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

– stałą obsługę prawną i biurową,

– dystrybucję energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

– dostawy opakowań zwrotnych.

Ponadto, w przypadku rezygnacji z wystawienia faktury zaliczkowej, a jedynie wystawienia faktury końcowej, ta ostatnia musi zawierać datę otrzymania zapłaty, jeśli jest to informacja dostępna i różni się od daty wystawienia faktury. To ważne ułatwienie, które przyczyni się do większej przejrzystości w dokumentach finansowych i umożliwi lepsze śledzenie płatności.

Elementy obowiązkowe na fakturze korygującej

Wprowadzenie numeru KSeF (Krajowy System e-Faktur) na fakturze korygującej stanowi istotną zmianę w procesie wystawiania tego typu dokumentów. To nowy wymóg, który ma na celu zwiększenie przejrzystości dokumentacji księgowej. Faktura korygująca będzie musiała zawierać numer KSeF faktury, którą koryguje. Wymóg ten dotyczy oczywiście sytuacji, gdy faktura korygowana pierwotnie posiadała numer KSeF.

Wprowadzenie ogólnych zmian w fakturowaniu

Wszystkie zmiany dotyczące fakturowania od 1 września 2023 roku wpisują się w ogólną tendencję do elektronizacji i usprawnienia procesów administracyjnych w biznesie. Wprowadzenie terminów, w których można zrezygnować z wystawienia faktur zaliczkowych, daje podatnikom większą elastyczność w planowaniu i realizacji transakcji. Jednocześnie, konieczność zawarcia numeru KSeF na fakturze korygującej zwiększa spójność i dokładność w dokumentach finansowych.

Wnioski te wpisują się w szerszy kontekst modernizacji systemu podatkowego i dostosowania go do międzynarodowych standardów. Wprowadzenie zmian w procesie wystawiania faktur ma na celu zwiększenie przejrzystości, efektywności i dokładności w procesach finansowo-księgowych, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstw i skuteczniejszej pracy sektora publicznego.

 

Podstawa prawna:

Art. 106i ust. 3-8, Art. 106j Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U.2023.1570 t.j.)

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 660 516