Zmiany w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2022-2027 (Dz.U. z 2022 roku poz. 1079) wprowadza szereg zmian w przepisach dotyczących programu emerytalnego PPK. Poniżej przedstawiamy wybrane aspekty, które warto mieć na uwadze. Ustawodawca umożliwił zawarcie umowy o prowadzenie PPK z nowozatrudnioną osobą już po upływie ... Czytaj więcej

Podpisywanie i składanie do KRS sprawozdań finansowych – zmiany od 2022 roku

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych (art. 52 ust. 2-3 ustawy o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 217 ze zm. – dalej UoR) Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła ułatwienia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych w jednostkach, którymi kieruje organ wieloosobowy. Począwszy od 1 stycznia 2022 roku sprawozdania finansowe jednostek, którymi kieruje organ wieloosobowy mogą ... Czytaj więcej

Polski Ład – najważniejsze zmiany w PIT dla przedsiębiorców

Jak wspomniano w poprzednio publikowanych na naszej stronie artykułach, Polski Ład nowelizuje szereg ustaw podatkowych. Tym razem przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących przedsiębiorców. W związku z tym, że część omawianych zmian dotyczy wszystkich podatników opodatkowanych według skali ... Czytaj więcej

Polski Ład – rewolucja w składce zdrowotnej przedsiębiorców

Ubezpieczenie zdrowotne bez wątpienia jest jednym z obszarów najmocniej zmodyfikowanych przez Polski Ład. Dotychczas w Polsce obowiązywała jednolita 9-procentowa stawka składki zdrowotnej, a jej część odpowiadająca 7,75% podstawy zmniejszała podatek przekazywany do urzędu skarbowego. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składki stanowiło 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888