Podpisywanie i składanie do KRS sprawozdań finansowych – zmiany od 2022 roku

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych (art. 52 ust. 2-3 ustawy o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 217 ze zm. – dalej UoR) Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła ułatwienia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych w jednostkach, którymi kieruje organ wieloosobowy. Począwszy od 1 stycznia 2022 roku sprawozdania finansowe jednostek, którymi kieruje organ wieloosobowy mogą ... Czytaj więcej

Polski Ład – najważniejsze zmiany w PIT dla przedsiębiorców

Jak wspomniano w poprzednio publikowanych na naszej stronie artykułach, Polski Ład nowelizuje szereg ustaw podatkowych. Tym razem przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących przedsiębiorców. W związku z tym, że część omawianych zmian dotyczy wszystkich podatników opodatkowanych według skali ... Czytaj więcej

Polski Ład – rewolucja w składce zdrowotnej przedsiębiorców

Ubezpieczenie zdrowotne bez wątpienia jest jednym z obszarów najmocniej zmodyfikowanych przez Polski Ład. Dotychczas w Polsce obowiązywała jednolita 9-procentowa stawka składki zdrowotnej, a jej część odpowiadająca 7,75% podstawy zmniejszała podatek przekazywany do urzędu skarbowego. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składki stanowiło 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ... Czytaj więcej

Polski Ład – zmiany w podatku dochodowym PIT dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych

Polski Ład nowelizuje szereg ustaw podatkowych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych PIT ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wpłyną na naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Skala podatkowa i kwota wolna od podatku Wprowadzona została stała, niezależna od dochodów ... Czytaj więcej

Polski Ład – składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu i prokurentów

W obecnym stanie prawnym wynagrodzenia członków zarządu oraz prokurentów, którzy pełnią swe funkcje wyłącznie na podstawie uchwał powołujących (bez zawarcia dodatkowo umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej), nie są objęte oskładkowaniem. Polski Ład wprowadza istotną zmianę w tym zakresie. Od 1 stycznia 2022 roku w katalogu podmiotów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym znajdą się bowiem „osoby ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888