Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Print Friendly

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można uzyskać na dwa sposoby:

– dostarczając wypełniony wniosek (pocztą tradycyjną lub na skrzynkę e-PUAP),

– składając wniosek w e-Urzędzie Skarbowym.

Pierwsza z metod wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 21 PLN.

Drugi sposób pozwala pozyskać zaświadczenie bezpłatnie przez:

– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub ich pełnomocników, którym przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa ogólnego na piśmie lub poprzez publikację w CEIDG,

– pełnomocników ogólnych organizacji.

Zaświadczenie wydawane jest jako dokument elektroniczny dostarczany na konto w e-Urzędzie Skarbowym. Warto pamiętać, że niezbędne jest wyrażenie zgody na doręczenie elektroniczne dokumentu.

Uzyskanie bezpłatnego elektronicznego zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z e-Urzędu Skarbowego jest wygodnym i bezkosztowym rozwiązaniem, które umożliwia podatnikom łatwy dostęp do tego ważnego dokumentu bez konieczności odwiedzania urzędu skarbowego osobiście.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa

Ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 

Przydatne linki:

Adres logowania do e-Urzędu Skarbowego: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 660 516