Biegły rewident Poznań:

Zapytaj o:

  • badanie sprawozdań finansowych
  • analiza sprawozdania finansowego
  • kancelaria biegłych rewidentów Poznań

BIEGŁY REWIDENT POZNAŃ

biegły rewident poznań

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, a także przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Badania planów przekształcenia, połączenia i podziału spółek

Badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału spółek, opinie na temat wniesionych aportów, ustalenie parytetu wymiany zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Wydawanie opinii dla przedsiębiorstw energochłonnych – ulga OZE

Wydajemy opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa o OZE”), niezbędną do uzyskania ulgi przez odbiorcę przemysłowego.

Inne usługi biegłego rewidenta

Oferujemy także inne usługi, które wykonuje biegły rewident, w tym doradztwo w zakresie optymalizacji procesów w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 660 516