PANEL MENEDŻERA

Panel Menedżera to narzędzie zarządcze wspierające kadrę zarządzającą w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Zadaniem Panelu Menedżera jest zapewnienie Klientom dostępu do aktualnych danych finansowych firmy w postaci raportów zarządczych, a tym samym ułatwienie planowania, inwestowania, a także wsparcie w optymalnym zarządzaniu kosztami i płynnością firmy oraz bieżącym kontrolowaniu rentowności prowadzonych działań.

Jak działa Panel Menedżera ?

Po bezpiecznym, szyfrowanym zalogowaniu za pomocą przeglądarki internetowej do Panelu Menedżera, użytkownik otrzymuje wgląd do następujących przykładowych informacji wynikających z ksiąg rachunkowych:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • raport o zyskowności realizowanych projektów,
  • raport o stanie należności i zobowiązań,
  • inne (np. raport o stanie realizacji budżetu).

System daje możliwość wyboru okresu jakiego mają dotyczyć wybrane przez użytkownika dane. Wygenerowane za pomocą Panelu Menedżera raporty można z łatwością przenieść np. do programu MS Excel czy też zapisać w formacie PDF.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 660 516