Polski Ład – zmiany w podatku dochodowym PIT dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych

Polski Ład nowelizuje szereg ustaw podatkowych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych PIT ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wpłyną na naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Skala podatkowa i kwota wolna od podatku Wprowadzona została stała, niezależna od dochodów ... Czytaj więcej

Polski Ład – składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu i prokurentów

W obecnym stanie prawnym wynagrodzenia członków zarządu oraz prokurentów, którzy pełnią swe funkcje wyłącznie na podstawie uchwał powołujących (bez zawarcia dodatkowo umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej), nie są objęte oskładkowaniem. Polski Ład wprowadza istotną zmianę w tym zakresie. Od 1 stycznia 2022 roku w katalogu podmiotów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym znajdą się bowiem „osoby ... Czytaj więcej

SLIM VAT 2

Pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) to kolejny zestaw zmian ułatwiający rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług. SLIM VAT 2 wprowadza zmiany w poniższych obszarach. ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LIPCA 2021 ROKU Bilety jako faktury Przewoźnik nie wystawia już faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie, nabywca skorzysta ... Czytaj więcej

Wybrane zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

W dniu 3 września 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg zmian m.in. w obszarze zasiłków chorobowych, emerytur, czy dobrowolnych ubezpieczeń przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich (większość zacznie obowiązywać od 2022 roku). Skrócenie maksymalnego okresu pobierania zasiłku ... Czytaj więcej

EXIT TAX

Co to jest Exit Tax? Exit Tax (podatek od wyjścia) to podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da – art. 30di ustawy o PIT oraz w rozdziale 5a ustawy o CIT. Opodatkowaniu podlegają zdarzenia: przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888