Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Finanse i rachunkowość (Licencjat).

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych dla firm.

Jest odpowiedzialna za sprawozdawczość Klientów zgodną z Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Do portfela Klientów należą spółki sektora finansowego, a także spółki produkcyjne, handlowe i usługowe.

Nadzoruje wewnętrzne procesy związane z wdrażaniem i optymalizacją rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych.

Z FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. związana od 2008 roku.

a.szczerska@figures.com.pl

M: +48 607 660 939