Magister ekonomii – Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także kilkuletnie doświadczenie w badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych.

Rozpoczęła swoją drogę zawodową w 2000 roku jako księgowa, a następnie Zastępca Głównego Księgowego w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. W czerwcu 2008 roku dołączyła do FIGURES jako Kierownik zespołu księgowego w Dziale ksiąg. Przez ponad 10 lat była odpowiedzialna m.in. za sprawozdawczość Klientów zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz sprawozdawczość Grup Kapitałowych.

Od 2021 roku, jako Kierownik ds. audytu, bierze udział w wielu projektach obejmujących badanie i przegląd sprawozdań finansowych różnych podmiotów zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących audytu wewnętrznego, przeglądu procesów i procedur kontroli wewnętrznej oraz audytach systemów informatycznych.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 28813/2008 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W marcu 2023 roku zdała z powodzeniem ostatni, dyplomowy egzamin na biegłego rewidenta i obecnie oczekuje na wpis na listę biegłych rewidentów.

s.losiak@figures.com.pl

M: +48 789 171 062