Nasza Kancelaria Rachunkowa oferuje usługi kadrowe – m.in. badania podstawowych kwestii związanych z prowadzeniem księgowych spraw pracowniczych w firmie. Oferujemy analizę i dostosowanie obowiązujących uregulowań wewnętrznych do wymogów obowiązującego prawa. Prowadzimy audyty dokumentacji personalnej – przegląd dokumentacji pracowniczej przeprowadzany jest na podstawie udzielonego czasowego upoważnienia do wglądu w dokumentację personalną i realizowany jest z zachowaniem pełnej ochrony danych osobowych.

Audyty dokumentacji personalnej obejmują analizę:

  • akt osobowych pracowników (teczki pracownicze),
  • uregulowań wewnętrznych – np. procedury, regulaminy, uchwały,
  • wzorów dokumentacji stosowanej w administracji personalnej – np. umowy, aneksy, oświadczenia.

Audyty funkcji personalnej obejmują analizę:

  • struktury zatrudnienia,
  • fluktuacji pracowników,
  • efektywności i kosztów pracy.

Celem audytów jest badanie kwestii związanych z systemem wewnętrznych procedur i analiza dokumentów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi i wskazaniami Klienta. Oferta biura rachunkowego FIGURES skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które swoją działalność prowadzą na terenie Poznania, Warszawy i Krakowa, a udogodnienie w postaci księgowości elektronicznej pozwala na szybki obrót dokumentów.