Przegląd oferowany przez Kancelarię Rachunkową Figures obejmuje weryfikację jednego lub kilku obszarów w obrębie administracji kadrowo–płacowej w celu wczesnego wykrycia potencjalnych nieprawidłowości oraz określenie zakresu ewentualnego ryzyka. Nasza oferta usług kadrowych skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność w miastach, w których znajdują się oddziały naszej firmy – tj. w Krakowie, Warszawie oraz w Poznaniu.

Audyt kadrowo – płacowy może obejmować badanie poprawności pod względem prowadzenia dokumentacji między innymi w zakresie księgowości:

  • naliczania wynagrodzeń wraz ze składnikami dodatkowymi,
  • rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • rozliczania z urzędem skarbowym.

Metodologia przeglądu kadrowo-płacowego opiera się na weryfikacji i analizie wskazanej próby dokumentów lub na szczegółowym zbadaniu wszystkich dokumentów. Raport końcowy z audytu kadrowo–płacowego zawiera informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach i rodzajach ryzyka. Audyt zawiera również rekomendacje rozwiązań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych zagrożeń. Korzystanie z usług księgowej zewnętrznego biura księgowego gwarantuje poufność wynagrodzeń oraz zapewni bezpieczeństwo ich poprawności.