15-procentowy CIT od 1 stycznia 2017 roku

Print Friendly

Od 1 stycznia 2017 roku podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19% do 15%. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 poz. 1550).

Obniżona stawka CIT dotyczy podatników, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie, a także podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli. Należy jednak pamiętać o tym, że preferencyjna stawka dla podmiotów rozpoczynających działalność nie będzie miała zastosowania do firm, które powstały z przekształcenia lub podziału innego podmiotu. Takie rozwiązanie ma zapobiec dzieleniu spółek tylko w celu obniżenia obowiązującej je stawki podatku dochodowego. Co istotne, ustawa zawiera przepis uniemożliwiający skorzystanie z obniżonej stawki podmiotom powstałym z przekształcenia lub podziału innego podmiotu, w sytuacji gdy przekształcenie nastąpiło po dniu ogłoszenia ustawy, tj. po 27 września 2016 roku (art. 7 ustawy).

Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Ustawa wprowadza również kolejne uszczelnienie systemu podatkowego poprzez ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych).

Należy również wskazać, że na obniżce nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółek osobowych (oprócz spółki komandytowo-akcyjnej, która jest podatnikiem CIT), z uwagi na fakt, iż podmioty te rozliczają się w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby takie nadal miały płacić podatek według skali (18% lub 32%) lub linowy (19%). Dla tych podatników planowane są zmiany zasad opodatkowania od 2018 roku. Założenia w tym zakresie rząd ma przedstawić w połowie listopada bieżącego roku.

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas

607 708 888