Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej – CIT, PIT

Od 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania wydatków na zakup i używanie samochodów osobowych w firmie. Nowe zasady wprowadziła Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 5159), zwana dalej Ustawą Nowelizującą. Poniżej zestawienie ... Czytaj więcej

Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w 2019 roku – część III – ZUS

Zmiany w przepisach ZUS w 2019 roku Składki ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Od stycznia 2019 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą większe składki ZUS. Minimalne podstawy wymiaru składek ZUS w 2019 roku wynosić będą: ZUS pełny (podstawa składek na ubezpieczenia społeczne nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2019 rok) ... Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które mają zachęcić pracowników do dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne. Zgromadzone w ramach PPK środki, przeznaczone zostaną na wypłaty po osiągnięciu przez uczestników programu 60 roku życia oraz na inne cele. PPK skierowane są do wszystkich pracowników oraz zleceniobiorców, którzy w ... Czytaj więcej

Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w 2019 roku – część II – PIT

Zmiany w przepisach PIT w 2019 roku Zmiana formy składania deklaracji dotyczących rocznego obliczenia podatku. Od stycznia 2019 roku nie będzie możliwości składania rocznych deklaracji podatkowych przez przedsiębiorców w formie papierowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, roczne obliczenia podatku, informacje oraz deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11 ... Czytaj więcej

Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w 2019 roku – część I – wskaźniki

Najważniejsze wskaźniki dla pracodawców w 2019 roku   Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2019 roku: Umowa o pracę Umowy dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych 2 250,00 zł brutto miesięcznie 14,70 zł brutto za godzinę   Wynagrodzenie minimalne w przypadku części etatu: Wymiar etatu Dla kwoty 2 250,00 zł 3/4 etatu 1 687,50 zł 1/2 etatu 1 125,00 zł 1/3 ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888