Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 1 listopada 2019 roku

Od 1 listopada 2019 roku szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy (w obecnej formie), zostaną zastąpione mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT (po nowelizacji ... Czytaj więcej

Najnowsze zmiany w przepisach płacowych

I. ZMIANY W PODATKU PIT Od dnia 1 października 2019 roku zastosowanie będą miały nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych: Obniżona zostanie stawka podatku w skali podatkowej z 18% na 17%. Zmianie nie ulega natomiast stawka obowiązująca dla dochodów powyżej 85.528 zł, która pozostaje na poziomie 32%.Obniżona stawka podatkowa dotyczyć będzie wszystkich podatników, ... Czytaj więcej

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił tzw. białą listę podatników VAT. Lista dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT Biała lista podatników VAT to wykaz zawierający szereg danych o podatnikach VAT, m.in. status podmiotu jako „podatnik VAT czynny” ... Czytaj więcej

Krótszy okres archiwizacji sprawozdań finansowych od 2019 roku

Ustawa o rachunkowości dokładnie precyzuje obowiązki spoczywające na podmiotach gospodarczych w zakresie należytej ochrony danych, archiwizacji oraz przechowywania dokumentów, w tym również zatwierdzonych sprawozdań finansowych. W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą zniesiono obowiązek trwałego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Nowe przepisy wymagają ... Czytaj więcej

Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w II i III kwartale 2019 roku

I. Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany od 4 maja 2019 roku: Zmiana katalogu danych osobowych wymaganych od kandydatów do pracy i pracowników Ograniczony został katalog danych, których pracodawca może żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz od pracowników. Dane możliwe do pozyskania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie: – imię (imiona) i nazwisko, – ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888