Zmiany w przepisach ZUS i PIT w 2017 roku

Print Friendly

1. Wyższe składki ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Od stycznia 2017 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą większe składki ZUS.

Minimalne podstawa wymiaru składek ZUS w 2017 roku wynosi:

 • na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 557,80 zł miesięcznie (dla pracodawców rozpoczynających działalność, korzystających z ulgowych składek, podstawa wynosi 600,00 zł),
 • na ubezpieczenie zdrowotne – 3.303,13

Minimalne składki z działalności w 2017 roku:

Składka emerytalna 19,52%

Składka rentowa

8%

Składka chorobowa dobrowolna 2,45%

Składka wypadkowa [przyjęta wysokość stopy procentowej 1,80%]1

Składka zdrowotna

Fundusz Pracy

Składki podstawowe

499,28 zł

204,62 zł

62,67 zł

46,04 zł

297,28

62,67 zł

Składki obniżone

117,12 zł

48,00 zł

14,70 zł

10,80 zł

297,28

0,00 zł

 

2. Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

 • Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe: 127 890,00 PLN.
 • Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych wymusza zaprzestanie obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Limit nie ma zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych stosuje się zarówno do osób podlegających ubezpieczeniom obowiązkowo, jak i dobrowolnie.

3. Zmiany w podatku PIT od wynagrodzeń

 • Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku: 6 600,00 PLN
 • Wprowadzenie uzależnionej od dochodu podatnika kwoty zmniejszającej podatek (degresywnie: od 1 188,00 zł do 0,00 zł)
 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji przez pracownika z rozliczania miesięcznej ulgi podatkowej u pracodawcy – w celu uniknięcia dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym (dotyczy osób, których dochody przekroczą próg podatkowy)
 • Brak zmiany pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, progów podatkowych oraz skali podatkowej.

Skala podatkowa w 2017 roku

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Kwota wolna od podatku w zeznaniu rocznym

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym
obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

6.600 zł

1.188 zł

6.600 zł

11.000 zł

1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]

11.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Kwota wolna od podatku stosowana przy obliczaniu zaliczek w trakcie roku

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponad

do

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888