Oskładkowanie członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 roku

23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami od umów zlecenia oraz od wynagrodzeń członków rad nadzorczych będą pobierane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przepisy dotyczące oskładkowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, natomiast przepisy dotyczące objęcia ... Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888