Proponujemy Państwu profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy. Korzystanie z usług księgowej z zewnętrznego biura księgowego zapewni poufność poufność wynagrodzeń oraz bezpieczeństwo poprawności ich naliczania. Usługa obejmuje obszar kalkulacji wynagrodzeń oraz administracji kadrowej zgodnie z wymogami prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz przepisów podatkowych. Kancelaria Rachunkowa FIGURES zapewnia profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w Poznaniu, Warszawie oraz Krakowie.

Usługi płacowe:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowymi i PFRON,
 • obsługa umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie ustalonych raportów i sprawozdań,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami.

Usługi kadrowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
 • rejestracja ubezpieczonych w ZUS,
 • ewidencja urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • monitorowanie terminów badań lekarskich,
 • wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu.

Korzyści wynikające z prowadzenia przez nas działu księgowości:

 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość naliczeń zobowiązań Klienta wobec instytucji publicznoprawnych, zabezpieczone polisą o wartości 500 tys. złotych,
 • zapewnienie poufności i ochrony danych,
 • obniżenie kosztów (efekt specjalizacji Kancelarii przejawiającej się w korzystaniu z wiedzy ekspertów oraz nowoczesnego oprogramowania),
 • wykonywanie usług w ustalonych z góry terminach, bez obciążania Zleceniodawcy kosztami urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych oraz zwolnień chorobowych pracowników,
 • jasno określone zasady współpracy oraz obiegu dokumentów,
 • zwiększenie elastyczności i efektywności organizacji.