Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przepisami podatkowymi, polityką (zasadami) rachunkowości oraz innymi wewnętrznymi unormowaniami Klienta.

Klienci, których interesuje outsourcing księgowości, a przy tym posiadają własny dział księgowy, mogą skorzystać z naszej usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z częściowym przejęciem pracowników tego działu.

Naszym Klientom udostępniamy dwa narzędzia informatyczne:

 • system elektronicznego obiegu dokumentów e.figures, zapewniający bieżące księgowanie dokumentów,
 • panel menedżera umożliwiający bieżący wgląd do aktualnych danych finansowych wynikających z ksiąg rachunkowych.

Naszych Klientów obsługujemy w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Korzyści Klienta to:

 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość naliczeń zobowiązań podatkowych Klienta, zabezpieczone polisą o wartości 1 mln złotych,
 • obniżenie kosztów (efekt specjalizacji Kancelarii przejawiający się w korzystaniu z wiedzy ekspertów oraz nowoczesnego oprogramowania),
 • wykonywanie usług w ustalonych z góry terminach, bez obciążania Zleceniodawcy kosztami urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych oraz zwolnień chorobowych pracowników,
 • jasno określone zasady współpracy oraz obiegu dokumentów,
 • przeniesienie ryzyka błędów księgowych na odrębny podmiot,
 • zwiększenie efektywności organizacji pracy u Klienta,
 • możliwość migracji danych z dotychczasowych systemów Klienta do systemu FIGURES Kancelarii Rachunkowej, co zapewnia ciągłość zapisów księgowych,
 • możliwość integracji systemów Klienta (systemy fakturowania, magazynowe, CRM, i in.) z systemem finansowo-księgowym Kancelarii.

Oferujemy profesjonalny outsourcing księgowości w takich miastach jak:

 • Warszawa,
 • Poznań,
 • Kraków.