Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w 2020 roku – część II – PIT

Print Friendly

Zmiany w przepisach PIT w 2020 roku

  1. Zmiana stawki podatku i skali podatkowej

W 2020 roku obowiązuje stawka podatku w wysokości 17%, która po zmianach w październiku 2019 roku zastąpiła stawkę 18%. Skala podatkowa kształtuje się następująco:

Podstawa obliczenia podatku 

Podatek wynosi:

ponaddo
85.528 zł17%minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528 zł14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota wolna od podatku w zeznaniu rocznym:

Podstawa obliczenia podatku 

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym
obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponaddo
8.000 zł1.360 zł
8.000 zł13.000 zł1.360 zł – [834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł]
13.000 zł85.528 zł525,12 zł
85.528 zł127.000 zł525,12 zł – [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 złbrak kwoty zmniejszającej podatek

Kwota wolna od podatku stosowana przy obliczaniu zaliczek w trakcie roku:

Podstawa obliczenia podatku 

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponaddo
85.528 zł525,12 zł
85.528 złbrak kwoty zmniejszającej podatek
  1. Mikrorachunek podatkowy

Przypominamy, że z końcem 2019 roku przestały być aktywne numery rachunków Urzędów Skarbowych, na które do tej pory kierowano przelewy z tyt. PIT, CIT i VAT.

Od 01.01.2020 roku wpłatę z w/w tytułów należy przesyłać na indywidualny numer rachunku, tzw. mikrorachunek podatkowy. Aby go wygenerować wystarczy podać nr NIP lub PESEL na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

UWAGA:

Mikrorachunek obowiązuje również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tj. pracowników, osoby wykonujące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Podatnicy ci są zobowiązani od 2020 roku dokonywać wpłat należnych z tyt. PDOF na swój indywidualny mikrorachunek.

  1. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku przekroczenia II progu skali podatkowej

Począwszy od 01.01.2020 roku w miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie kwoty stanowiącej górną granice pierwszego przedziału skali, zaliczkę na podatek oblicza się w sposób następujący:

  • za miesiąc, w którym dochód przekroczył skalę obliczamy 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła pierwszego progu i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali,
  • w wysokości 32% za pozostałe miesiące roku podatkowego następujące po miesiącu, o którym mowa powyżej.
  1. „PIT-0” dla podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i podlegają uldze podatkowej od 2020 roku nie muszą już składać oświadczeń o stosowaniu zwolnienia z obowiązku naliczania podatku. Ulga ta jest stosowana automatycznie do dnia ukończenia 26. lat.

Na pisemny wniosek podatnika ulga nie będzie uwzględniana.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888