Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców już działa

Print Friendly

W dniu 29 kwietnia 2020 roku została uruchomiona Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników.

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa mają możliwość uzyskania częściowo bezzwrotnej subwencji przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej informacji dotyczących tego pakietu pomocowego znajdą Państwo we wcześniejszym naszym artykule:

Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców

Na dzień 6 maja 2020 roku w ramach Tarczy Finansowej wykorzystano około 8 mld PLN ze 100 mld PLN przeznaczonych na ten cel, warto więc przeanalizować czy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do uzyskania tego wsparcia.

Sam wniosek składa się w systemie bankowości elektronicznej, a decyzja o przyznaniu subwencji podejmowana jest w ciągu kilkunastu godzin.

W związku z tym, że wiele firm otrzymało już subwencję należy zwrócić uwagę na zapisy umowy pomiędzy przedsiębiorcą a Polskim Funduszem Rozwoju, dotyczące przeznaczenia subwencji i prowadzenia ewidencji jej wydatkowania.

Poniżej kilka informacji na ten temat:

1. Przeznaczenie i ewidencja subwencji

  • kwota subwencji wpływa na określany rachunek bankowy (w banku, przez który zawarta jest umowa subwencji),
  • wydatki dokonywane ze środków subwencji muszą być dokonywane tylko z tego rachunku bankowego, na który subwencja wpłynęła (nie można przelać środków na inny rachunek bankowy i tam dokonywać zapłat),
  • subwencja może być wydatkowana tylko na określone cele i musi być to udokumentowane,
  • rachunek bankowy, na jaki wpłynęła subwencja, należy utrzymywać do momentu spłaty subwencji.

2. Dodatkowa ewidencja

W związku z określonymi zasadami rozliczenia subwencji, po jej otrzymaniu, przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji pomocniczej dla wydatków pokrytych subwencją.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888