PESEL cudzoziemców wymagany w deklaracjach PIT

Print Friendly

W dniu 1 czerwca 2021 roku weszły w życie zmiany w przepisach związanych z nadawaniem identyfikatora podatkowego, jakim jest numer PESEL. Od tego dnia obowiązuje on wszystkie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

PESEL będzie niezbędny m.in. wszystkim cudzoziemcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a także świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej i jednocześnie posiadającym status polskiego rezydenta podatkowego. Począwszy od 1 czerwca urzędy skarbowe nie będą przyjmować deklaracji PIT podatników niebędących obywatelami polskimi bez numeru PESEL.

Jednocześnie nowe przepisy umożliwiły obcokrajowcom występowanie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL w celach podatkowych.

PESEL można uzyskać:
•    składając osobiście wniosek,
•    składając wniosek za pośrednictwem pełnomocnika (pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, za jego złożenie urząd pobiera opłatę),
•    poprzez zameldowanie się osobiście lub przez pełnomocnika na pobyt trwający powyżej 30 dni – wówczas PESEL jest nadawany bez odrębnego wniosku.

Powyższe sprawy można sfinalizować w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy bądź miejsca zameldowania lub też przez Internet (w tej sytuacji wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego). Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne. Czas oczekiwania może wynosić nawet kilka tygodni, warto więc zaplanować działania z wyprzedzeniem.

Ponadto Ustawodawca zastrzegł, że jeżeli podatnik posługiwał się dotychczas numerem NIP lub nie miał nadanego żadnego numeru identyfikacyjnego, a właściwym dla niego identyfikatorem podatkowym jest PESEL, na uzyskanie numeru PESEL ma 30 dni od wejścia w życie przepisów.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888