Polski Ład – składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu i prokurentów

Print Friendly

W obecnym stanie prawnym wynagrodzenia członków zarządu oraz prokurentów, którzy pełnią swe funkcje wyłącznie na podstawie uchwał powołujących (bez zawarcia dodatkowo umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej), nie są objęte oskładkowaniem. Polski Ład wprowadza istotną zmianę w tym zakresie. Od 1 stycznia 2022 roku w katalogu podmiotów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym znajdą się bowiem „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”.

Nowe przepisy obejmą wszystkich członków zarządu oraz prokurentów, którzy podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Wyjątkiem są jedynie osoby objęte systemem zabezpieczenia społecznego w innym kraju; jeśli będą legitymować się aktualnym zaświadczeniem A1 wskazującym właściwe dla nich ustawodawstwo zagraniczne, wówczas wspomniany wyżej przepis nie wpłynie na otrzymywane przez nich wynagrodzenie.

Obciążenie wynagrodzeń zarządów składką zdrowotną w połączeniu z likwidacją możliwości odliczania jej części od podatku dochodowego odczują przede wszystkim członkowie zarządu i prokurenci, których wynagrodzenie zostało określone w uchwale kwotą brutto, ponieważ pobranie składki zdrowotnej spowoduje otrzymanie „na rękę” niższej kwoty z tytułu pełnionej funkcji (aczkolwiek można się spodziewać, że część firm zdecyduje się zrekompensować to odpowiednią podwyżką wynagrodzenia). W przypadku wskazania kwoty netto w uchwale przyznającej wynagrodzenie, dodatkowa składka zdrowotna z założenia obciążać będzie koszty spółki. Mając na uwadze powyższe zmiany, firmy stoją zatem przed koniecznością zrewidowania przyszłorocznych budżetów przeznaczonych na wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888